MẪU ĐƠN XIN TẠM HOÃN PHIÊN TÒA, PHIÊN XÉT XỬ

Chúng tôi cung cấp mẫu đơn xin tạm hoãn phiên tòa, phiên xét xử để bạn tham khảo, trao đổi thêm trong quá trình hành nghề Luật sư, Hi vọng mẫu đơn xin tạm hoãn phiên tòa, phiên xét xử giúp ích được phần nào đó cho bạn.

I. MẪU ĐƠN XIN TẠM HOÃN PHIÊN TÒA, PHIÊN XÉT XỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN HOÃN PHIÊN TÒA

Kính gửi : Tòa án Nhân dân thị xã ………………….

Tôi tên là: ……………………, sinh ngày ………………….

CMND số …………… cấp ngày …………. tại Công an tỉnh ……………..

Là đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn là:………………………………..

Địa chỉ: ….. Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng……với ông …………; Trú tại: ……., Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Vụ án do TAND thị xã ……. thụ lý giải quyết và dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm vào lúc …….giờ ….phút  ngày ……..        
           Nay tôi viết đơn này, kính đề nghị Quí tòa xem xét và cho hoãn phiên tòa để xét xử vào một ngày khác, với mục đích hai bên có thêm thời gian trao đổi, giải quyết một số vấn đề liên quan đến vụ án, hướng đến khả năng hòa giải hoặc rút đơn khởi kiện.
         Cụ thể như sau:  
         Trong quá trình giải quyết vụ án vừa qua, Tôi là người đại diện cho ……………đã nhiều lần liên hệ, đề nghị phía bị đơn ông ……….. thực hiện nghĩa vụ trả khoản nợ.  Ông ….đã đồng ý thanh toán vào ngày … tháng …… Do hai bên đang trong quá trình thương thảo, thống nhất về các vấn đề thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Hai bên mong muốn thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì sẽ rất tốt, tránh việc kiện tụng, tranh chấp kéo dài, gây nhiều khó khăn, phiền phức cho các bên.

Vì lý do nêu trên, tôi viết đơn này xin được hoãn phiên Tòa xét xử sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra sáng ngày ……… Thời gian xin hoãn khoảng 15 ngày.

Kính mong Quí Tòa xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                         …….., ngày … tháng  …năm …..

                                                                                Người viết đơn

 

Quá trình giải quyết vụ án dân sự có thể trải qua nhiều giai đoạn tố tụng khác nhau, trong đó xét xử sơ thẩm tại phiên tòa là giai đoạn quan trọng nhất. Theo quy định của luật tố tụng dân sự, phiên tòa sơ thẩm sẽ được tiến hành với sự tham gia của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo đúng thời gian, địa điểm được xác định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, có những trường hợp vì những lý do nào đó dẫn đến phiên toà sơ thẩm dân sự không diễn ra theo đúng quyết định đưa vụ án ra xét xử hoặc một trong những người tham gia tố tụng có đơn yêu cầu hoãn phiên tòa, hoãn phiên xét xử lần 1 thì Tòa án tiến hành hoãn.

Mẫu đơn xin tạm hoãn phiên tòa, phiên xét xử..
Ảnh: Mẫu đơn xin tạm hoãn phiên tòa, phiên xét xử

II. Quy định của bộ luật tố tụng dân sự về hoãn phiên tòa, phiên xét xử:

      Theo quy định tại khoản 1 Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau:
      – Trường hợp phải thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án mà không có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký dự khuyết thay thế   theo quy định khoản 2 Điều 56 BLTTDS;
      – Trong trường hợp Kiểm sát viên bị thay đổi mà không có Kiểm sát viên dự khuyết để thay thế như quy định tại khoản 2 Điều 62 BLTTDS;
      – Trường hợp phải thay đổi người giám định, người phiên dịch mà không có người khác thay thế như quy định tại khoản 2 Điều 84 BLTTDS;
      – Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng như quy định tại các Điều 227 BLTTDS;
      – Trường hợp người làm chứng, người giám định, người phiên dịch vắng mặt thì tùy từng hoàn cảnh cụ thể, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử như quy định tại Điều 229, Điều 230 và Điều 231 BLTTDS.
      Bên cạnh đó, khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa theo quy định tại Điều 241 mà không thuộc trường hợp Tòa án buộc phải hoãn phiên tòa thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không; nếu có người đề nghị thì Hội đồng xét xử xem xét, quyết định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận, trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do.

III. Về thời hạn hoãn phiên tòa, phiên xét xử

   Thời hạn hoãn là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. Việc hoãn phiên tòa phải được thực hiện bằng một quyết định. Trong quyết định hoãn phiên tòa phải nêu đầy đủ các nội dung về ngày, tháng năm ra quyết định; tên Toà án và họ, tên những người tiến hành tố tụng; vụ án được đưa ra xét xử; lý do của việc hoãn phiên toà; thời gian, địa điểm mở lại phiên toà. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX ký tên và thông báo công khai cho những người tham gia tố tụng biết; đối với người vắng mặt thì Tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Chuyên mục: Đơn từ

Chủ đề: ,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button