Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất

Hiện nay, việc ly hôn ngày càng phổ biến. Cuộc sống bình đẳng giữa vợ và chồng ngày càng được nâng cao. Vì vậy, nếu 02 vợ chồng sống không hợp nhau thì có thể thuận tình ly hôn và yêu cầu Tòa án có thẩm quyền công nhận. Chúng tôi hướng dẫn viết đơn và cung cấp mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất để bạn tham khảo khi cần.

Yếu tố để được công nhận thuận tình ly hôn là: Tại Điều 55 Luật hôn nhân gia đình quy định về thuận tình ly hôn như sau: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn“.

Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất..
Ảnh: hướng dẫn viết Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất

I. Dưới đây là mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

——————–

                                                                                 ………, ngày ……  tháng …….năm …………

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

 (V/v ly hôn thuận tình)

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………………………………

Chúng tôi tên là:

Ông Thi Văn T, Sinh năm 19..

CMND số: ……………………… Cấp ngày ……………… tại Công an tỉnh ………………….

Nghề nghiệp: Công chức.

Hộ khẩu thường trú: Ấp ……………….., xã ………………., huyện ……………., tỉnh ……………..   Điện thoại: …………..

Xin được ly hôn với vợ là bà

  Bà Nguyễn Thị  T, sinh năm 1….

CMND số: ……………………… Cấp ngày ……………… tại Công an tỉnh ………………….

Nghề nghiệp: Công chức.

Hộ khẩu thường trú: Ấp ……………….., xã ………………., huyện ……………., tỉnh ……………..   Điện thoại: …………..

       Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

        – Về quan hệ hôn nhân:

Tôi và bà Nguyễn Thị T  tự nguyện tìm hiểu và tiến đến hôn nhân năm……., theo giấy chứng nhận kết hôn số …………….do Uỷ ban nhân dân xã…………….. cấp ngày ………

Quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện, sau khi kết hôn chúng tôi sống hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh mâu thuẩn. Nguyên nhân: Do tôi và vợ tôi thường xuyên cãi nhau, chửi bới nhau. Tôi và vợ tôi không quan tâm đến nhau, luôn bất đồng về quan điểm sống. Tôi và vợ tôi đã sống ly thân với nhau 05 (năm) từ năm 2013 cho đến nay. Tôi chỉ thỉnh thoảng hẹn gặp con 2,3 lần trong 1 năm.

Nay tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên tôi viết đơn này yêu xin được thuận tình ly hôn với nhau.

         Về con chung: Trong quá trình chung sống tôi và vợ tôi có 02 người con chung tên là:

+ Thi Nguyễn Q, Sinh ngày: 19….

+ Thi Nguyễn T, sinh ngày 20…

Khi ly hôn, tôi yêu cầu Tòa án giải quyết việc nuôi con chung như sau:  Giao 02 con chung Thi Nguyễn Q, và Thi Nguyễn T sinh cho bà Nguyễn Thị T trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi 02 con chung đủ 18 tuổi. Tôi Thi Văn T cấp dưỡng nuôi 02 con chung Thi Nguyễn Q, và Thi Nguyễn T  mỗi người 2.500.000đồng/tháng cho đến khi 02 con chung đủ 18 tuổi.

          Về nghĩa vụ chung: Chúng tôi nợ cháu Nguyễn Thị K 10.000.000đ (mười triệu đồng) mua xe máy,  chúng tôi  mua xe trả góp tại cửa hàng Kim HC, hiện nay đang nợ 8 tháng x 2.580.000đ = 20.640.000đ (hai mươi triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng). Sau khi ly hôn tôi và vợ tôi trả nợ chung mỗi người một nửa.

       – Về tài sản chung: Chúng tôi tạo dựng được chiếc xe máy Ar blade  giá 41.70.000đ (bốn mươi mốt triệu bảy trăm đồng). Tôi xin nhận xe và thối lại cho ông ……20.535.000đ. (hai mươi triệu năm trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

          –  Tài liệu kèm theo:

  • Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính);
  • CMND + Hộ khẩu (phô tô sao y chứng thực).
  • Giấy mượn tiền.
  • Cà vẹt xe máy.
  • Sổ tạm trú (phô tô).
  • 02 Giấy khai sinh (bản sao chứng thực).                  

          Đề nghị Tòa án nhân dân……………………….thụ lý giải quyết những yêu cầu trên của tôi theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                   Người khởi kiện 

 

Ngoài mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất nêu trên. Chúng tôi cung cấp mẫu chung trong vụ án dân sự áp dụng cho mẫu Ly hôn đơn phương (Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) để bạn có thể tham khảo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                          ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………..

        Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………….

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………..

………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (12)………………………………………………………….

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………

 

                                                                                    Người khởi kiện (16) 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nếu các bạn đang thắc mắc và cần hướng dẫn viết Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất nêu trên, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo tổng đài: 0902.750.335 để được giải đáp và hỗ trợ. Liên hệ gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và mua Mẫu đơn ly hôn thuận tình mới nhất tại địa chỉ: 438 đường Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Chuyên mục: Đơn từ

Chủ đề: ,,,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button