Mẫu đơn kiện vay tiền không trả mới nhất

Hiện nay, nhiều người lúc khó khăn hoặc lợi dụng tình cảm bạn bè để vay mượn tiền. Tuy nhiên, vay xong không trả hoặc đòi quịt nợ. Chúng tôi hướng dẫn cho quý khách hàng cách khởi kiện đòi nợ mới nhất hiện nay.

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VAY TIỀN KHÔNG TRẢ MỚI NHẤT
                                     MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VAY TIỀN KHÔNG TRẢ MỚI NHẤT

I. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự vay tiền không trả mới nhất tại Bình Dương – Đồng Nai – Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện về chủ thể khởi kiện

Người khởi kiện phải có tư cách pháp lý khởi kiện(cá nhân, cơ quan, tổ chức)

– Cá nhân: phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự, trường hợp đặc biệt

+ Là người đủ 15 tuổi có tài sản riêng, có tranh chấp kiện ra tòa và có thể tự mình làm.

+Trong một số hợp đồng lao động thì cần đủ 15 tuổi có thể tự mình làm đơn khởi kiện, đồng thời họ có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, tranh chấp.

– Tổ chức khởi kiện:

+ Tổ chức đó có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp

+ Việc khởi kiện phải thông qua người đại diện hợp pháp

II. Vụ án khởi kiện phải đúng thầm quyền Tòa án giải quyết.

– Người khởi kiện phải khởi kiện đúng thầm quyền của Tòa án

+ Đúng loại việc

+ Đúng loại việc thuộc thẩm quyền của tòa án

+ Đúng thẩm quyền theo lãnh thổ

– Người khởi kiện chỉ được khởi kiện những vụ án chưa được giải quyết bằng một bản án đã có hiệu lực của pháp luật theo nguyên tắc khởi kiện một lần. Trừ một số trường hợp ví dụ: đối vụ án xin ly hôn, không đủ chứng cứ ly hôn, tòa bác đơn. Sau 1 năm xin ly hôn vẫn được. 

III. Các điều kiện khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

– Đóng tạm ứng án phí đầy đủ.

– Khởi kiện phải bằng đơn và nội dung đầy đủ theo quy định:

IV. Sau đây là mẫu đơn khởi kiện vay tiền không trả mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc

 

                                  ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:   TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………………………………………………………

 1. Nguyên đơn:

bà………………………………………  sinh năm ……….

CMND số: ……………………       Cấp ngày:……………… Cấp tại Công an tỉnh ………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:

 1. Họ và tên người bị kiện:

Ông …………………………………., sinh năm………………………………………….

CMND số: ………………………………     Cấp ngày……………………………………….    Tại Công an tỉnh ………………………………

Trú tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với gười bị kiện:

Tôi và ông………………. là hàng xóm với nhau. Cùng chỗ quen biết giúp đỡ nhau trong lúc gia đình khó khăn nên tôi cho ông …………………… mượn số tiền tổng cộng là ……………………………….có giấy tờ viết tay. Khi tôi cho ông Long mượn tiền tôi chia thành 2 đợt như sau:

Đợt 1: Vào ngày 30/09/2012 tôi có viết giấy tờ tay cho ông ………….. mượn số tiền là …………… Trong thời hạn một tháng kể từ ngày mượn tiền ông ……….. cam kết phải trả cho tôi số tiền đã mượn nhưng ông…………….không trả.

Đợt 2: Vào ngày …………… tôi tiếp tục cho ông Long mượn với số tiền là …………………………….. cũng hứa trong thời hạn một tháng ông Long sẽ hoàn trả lại số tiền đó.

Nhưng đến hạn trả nợ ông Long đã bội ước và không trả lại số tiền tôi đã cho mượn.

Nay tôi viết đơn này đề nghị Tòa án ………………………………………..trả số tiền tôi đã cho mượn ngày ………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

 1. Bản chính giấy mượn tiền ngày 30/09/2012 và ngày 09/10/2012;
 2. Bản sao y chứng thực Chứng minh nhân dân;
 3. Bản sao y chứng thực Sổ hộ khẩu;

                                                                                                         …………, ngày ……. tháng  09 năm 2016

                                                                                                                              Người khởi kiện

 

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện:

 1. Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).
 2.  Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
 3.  Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.
 4.  Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).
 5. Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).
 6. Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).
 7. Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.
 8. Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).
 9. Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).
 10. Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanhnghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

  Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư  tư vấn khởi kiện vay tiền không trả mới nhất tại Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh xin vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ nhất:

  CÔNG TY LUẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

  Trụ sở chính: 438 đường Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

  Điện thoại:  0902.750.335

  Địa chỉ chi nhánh: 135 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Điện thoại: 0978.369.986

 

                                                                                 

Chuyên mục: Đơn từ

Chủ đề: ,,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button