Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương

Bạn đang muốn thực hiện Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương cho công ty mình nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, mở rộng lĩnh vực hoạt động hay kể cả kê khai sử dụng hóa đơn đầu vào hợp lý đối với ngành nghề kinh doanh dự kiến thay đổi của công ty. Căn cứ vào nhu cầu sản xuất, buôn bán hàng hóa, chiến lược của mình, doanh nghiệp có thể cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh bằng cách rút bỏ hoặc bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp. Bạn đừng quá lo lắng, Chúng tôi có đội ngũ Luật sư được đào tạo chính quy – bài bản tại các trường Đại học Luật lớn, có chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ tư pháp cấp sẽ giúp bạn nhằm đưa ra giải pháp cho công ty bạn phát triển và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, chúng tôi khái quát về quy định của pháp luật về thay đổi, bổ sung ngành nghề kinhd doanh và cung cấp dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương cho bạn tham khảo.

I. Cách ghi ngành ghề trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương.

Căn cứ quy tại Điều 5, 6, 7, 8 Luật Đầu tư 2014; Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì cách ghi như sau:

 1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tên ngànhMã ngành
Xây dựng nhà các loại4100
Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

 

Doanh nghiệp tham khảo ngành và mã ngành tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

 1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Ví dụ:

Tên ngànhMã ngành
Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết: lắp đặt hệ thống điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV

4321
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng

7110
 1. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
Lưu ý:

1. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành. (Khoản 8 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

2. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp. (Khoản 9 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP)

II. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương.

 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (theo mẫu quy định).
 2. Kèm theo các loại giấy tờ sau:

– Công ty TNHH Một Thành viên: Quyết định của chủ sở hữu

– Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

– Công ty Cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ của công ty.

 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.Dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương..

III. Các bước thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương.

Để bổ sung ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp cần thực hiện đúng các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh đầy đủ theo quy định của pháp luật (như chúng tôi hướng dẫn ở trên).

Bước 2: Doanh nghiệp cử đại diện đến  Phòng Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh  của doanh nghiệp.

Bước 4: Đến ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể sử dụng dịch vụ chuyển đến tận nơi qua đường bưu điện.

Trên đây là thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương mà doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự.

IV. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương như sau:

 • Đăng ký giấy phép kinh doanh
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh
 • Bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh
 • Đăng ký thay đổi chủ sở kinh doanh, trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký đổi tên thành viên hợp danh
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty.
 • Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
 • Đăng ký thay đổi thành viên 
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 

Nếu như doanh  nghiệp của bạn cảm thấy khó khăn, không có thời gian thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương. Hãy liên hệ với dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Dĩ An, Bình Dương  để được tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh giá rẻ, phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp và nhanh chóng. Liên hệ địa chỉ ở dưới chân website.

 

Chuyên mục: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Chủ đề: ,,,,,

1 Comment

 1. Pingback: Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ Dĩ An, Bình Dương

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button